Adres: Oostzanerdijk 139, Amsterdam | Telefoon: 06-13575383

Sponsor worden

ONDERSTEUNING

Vanwege de hoge kosten die een amateurvereniging heeft, is het tegenwoordig nauwelijks meer mogelijk om te overleven zonder financiële steun van overheid en particulieren. Want: als we de kwaliteit (gediplomeerde dirigent en docente) voor onze leden willen behouden, en nieuwe leden willen aantrekken, zullen de lidmaatschapskosten ook voor minderdraagkrachtigen aanvaardbaar (betaalbaar) moeten zijn. Zo drukken ook de kosten voor het onderhouden van instrumenten als last op de vereniging. Tevens is het bijna onmogelijk om concerten kostendekkend te organiseren.

Als u van mening bent dat Forzando goed bezig is, kunt u dat laten weten, door ons via een vrijwillige bijdrage een financieel steuntje in de rug geven. Ieder bedrag is welkom !! U kunt u bijdrage storten op onderstaande rekening o.v.v. Vrijwillige bijdrage.

SPONSORS

Sponsoring is een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. Met de vernieuwde website van Forzando bieden wij u de mogelijkheid om op een speciale pagina ruimte te reserveren voor uw logo en bedrijfsgegevens, of een link naar de website van uw bedrijf. Blijkens de statistiek wordt de site dagelijks bekeken. 

Blijkens een continu onderzoek van “Kane Internet Seer” is onze site 24/7 on-line! Onze penningmeester informeert u graag over de mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten.

ONS IBAN REKENINGNUMMER

NL91.INGB.0004.6620.45 t.n.v. Penningmeester A.A.V. Forzando, Amsterdam
e-mail: penningmeester@forzando.org