Dirigent

Leo van Lierop

Op mijn vijfde maakt ik voor het eerst kennis met het instrument ‘accordeon’. Mijn moeder speelde het ook. Ik hoorde de klank en wist dat ik dat ook wilde spelen.

Zodoende kreeg ik mijn eerste accordeonlessen aan de muziekschool van Heerlen, in januari 1997. Carlo Plaum was mijn docent en zou dat 12,5 jaar blijven. Kleine jongens worden groot en na het VWO moest ik een studiekeuze maken. Het conservatorium had me altijd getrokken, daarom ging ik in gesprek met de directeur van de muziekschool over het volgen van een voorbereidend traject.

Laatstgenoemde moedigde dit van harte aan, maar vertelde meteen dat accordeon alleen niet genoeg was, ik moest er iets bij doen. Via een concert waar ik een hoornist begeleidde kwam ik in aanraking met een pianodocente, die me aanbood om les te geven. Zodoende had ik mijn ‘tweede instrument’ gevonden. Het voorbereidende jaar vorderde, ik raakte gewend met het melodiebasmanuaal van de accordeon en het toelatingsexamen kwam naderbij. Uiteindelijk werd ik voor zowel accordeon als piano toegelaten, maar mocht ik niet beiden tegelijkertijd gaan studeren; een schoolregel waar ik geen weet van had.

Daarom begon ik enkel met een accordeonstudie. Ik mocht piano nog wel als bijvak volgen. Na drie jaar piano merkte ik dat het toch niet helemaal mijn ding was. Mijn interesse lag veel meer bij de accordeon. Desondanks bleef de opmerking van de directeur in mijn achterhoofd hangen: ”Accordeon alleen is niet genoeg, je moet er iets bij doen”. In mijn derde jaar merkte ik dat het dirigeren mij erg interesseerde. In een impuls, maar na advies van een dirigent, besloot ik toelatingsexamen voor HaFa-Directie te doen en tot mijn verbazing werd ik aangenomen. In 2013 ben ik geslaagd voor mijn Bachelorexamen Accordeon klassiek en in 2015 ben ik geslaagd voor mijn masterexamen Accordeon als mijn Bachelorexamen Directie.